Stiri Imobiliare | Preturi | Utile | Parteneri | Contact | Widgets

Termeni si conditii


Condiţii contractuale pentru publicarea anunţurilor şi a reclamei sub formă de banner în baza de date a serverului LOCUISIMO.RO


     (în continuare "Termeni contractuali")

 

 

1 I. DISPOZIŢII GENERALE

 Firma Absinth s.r.l. cu sediul la 1 Decembrie 1918 Nr.26, Sc.A Ap.5, Cod poştal 225 200, Orşova, Jud. Mehedinţi, CUI: RO18608478, înregistrată în registrul comerţului din Mehedinţi J25/213/2006 (denumită în continuare "Operator") exploatează serverul web Locuisimo.ro, disponibil la adresa (URL) http://www.locuisimo.ro ( în continuare doar ("Serviciul"). 

 2. Operatorul este autorizat să ofere accesul la interfaţa de administrare a Serviciului (denumit în continu are " Pagini Admin ") care serveşte introducerii şi editării de anunţuri şi alte date din categoria cererii şi ofertei de bunuri imobiliare.

 3. Cumpărătorul anunţurilor plătite (denumit  "cumpărător") este o persoană fizică sau juridică care comandă accesul la paginile de administrare, prin intermediul cărora poate introduce anunţuri în paginile Serviciului.

 4. Conform deciziei Operatorului, serviciul este taxat după Lista de preţuri de la adresa (URL) Lista de Preturi

 5. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către Absinth SRL.


2.II DREPTURI DE AUTOR

 1. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

 2. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.locuisimo.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respecti ve.

 3. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: "Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

 4. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

 5. Sursa www.locuisimo.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: "Cursul de schimb va înregistra, în perioada următoare, creşteri şi scăderi, mişcări naturale, care vor fi consemnate în ansamblu de toată economia, potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, informează www.locuisimo.ro"). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe www.locuisimo.ro ” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în www.locuisimo.ro.

 
 3 III. Sfera şi conţinutul obiectului contractului

 1. Accesul la Admin (Administrare) este permis pe bază de înregistrare. Înregistrarea, precum şi publicarea anunţurilor, se supun plăţii conform listei de preţuri. Persoanele fizice au posibilitatea de a publica gratuit maxim 5 anunturi, pentru publicarea mai mult de 5 anunturi, se supun plăţii conform listei de preţuri.

 2 Înregistrarea poate fi comandată sub formă de comandă accesată pe serverul Locuisimo.ro. Toate datele Cumpărătorului enumerate la înregistrare, inclusiv identificarea entităţilor şi a persoanelor autorizate să acţioneze în numele său trebuie să fie complete, actuale şi veridice.

 3. Prin înregistrare se înţelege stabilirea unor drepturi de acces la paginile Admin pe perioadă nedeterminată.
     Înregistarea nu este taxată.

 4. Relaţia contractuală apare odată cu confirmarea înregistrării de către operator.

 5. Cumpărătorul oricând are dreptul de a anula înregistrarea printr-o cerere trimisă prin e-mail la adresa vanzari@locuisimo.ro . În căsuţa ("subiect") a acestui e-mail se specifică "Cerere de anulare a înregistrării´´

 6. Pe baza confirmării de înregistrare de către operator, Cumpărătorul va selecta serviciile enumerate în lista de preţuri a Operatorului şi  vor încheia un contract pentru furnizare de campanie publicitară (în continuare doar Contract). Anunţurile pot fi încărcate de către Cumpărător în momentul confirmării şi expedierii contractului semnat la sediul Furnizorului.

 7. Anunţurile publicate de Cumpărător prin intermediul paginilor Admin sunt accesibile tuturor utilizatoriilor de Internet conectaţi la reţeaua de calculatoare din întreaga lume prin intermediul serverului Locuisimo, ca şi  prin alte servere de internet ale Operatorului sau ale partenerilor contractuali ai acestuia şi în titlurile imprimate publicate de către Operator sau partenerii contractuali care sunt în legătură cu Serviciul.

 8. Pentru a accesa paginile Admin se folosesc numele de utilizator si parola Cumpăratorului.

Cumpărătorul nu are dreptul de a divulga numele de utilizator şi parola terţelor persoane sau să încerce să acceseze neautorizat şi / sau să manipuleze fraudulos datele din Serv iciu. bsp;

În astfel de cazuri, Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru orice utilizare abuzivă a site-ului Admin şi / sau de abuzul asupra numelui de utilizator şi / sau a parolei.

 9. Cumpărătorul introduce toate datele în site-ul Admin în contul şi cheltuielile proprii în conformitate cu instrucţiunile Operatorului (în special "regulile de publicitate") şi configuraţia tehnică instalată.

Cumpărătorul este îndreptăţit ca în cadrul paginilor Admin (administrare), să introducă, să modifice şi să–şi editeze oferta proprie de proprietăţi imobiliare, proprietăţi imobiliare ce le deţine sau a imobilelor pe care este îndreptăţit să le ofere pe baza contractelor de intermediere sau a altor contracte încheiate cu proprietarii respectivelor proprietăţii.

t-size: 8.0pt; font-family: Arial;"> 10. Pentru conţinutul şi acurateţea datelor raportate este responsabil  doar Cumpărătorul.

 11. Cumpărătorul se angajează să nu divulge date a căror conţinut este contrar legilor din Romania. În continuare se angajează că nu-l va face responsabil pe Operator pentru orice drepturi legale ale terţilor, care rezultă din publicarea de către cumpărător a datele introduse prin intermediul site-ului de administrare şi eventualele pretenţii ce rezultă dintr-un astfel de comportament al terţilor în legătură directă cu acţiunile Cumpărătorului, le va despăgubi.

 12. Operatorul îşi rezervă dreptul de a refuza să publice sau să şteargă orice informaţie, în cazul în care sunt contrare legislaţiei Române, sunt contrare bunelor moravuri, pun în pericol ordinea publică sau eventual, prin conţinut sunt în contradicţie cu interesele Operatorului sau nu sunt compatibile cu aceste Condiţii sau  reguli de publicitate.

 13. Operatorul nu este obligat să arhiveze anunţurile în pagina de Admin (administrare).

 14. Cumpărătorul, prin confirmarea acestor termeni este de acord ca Operatorul să fie îndreptăţit să trimită Cumpărătorului materiale informative referitoare la funcţionarea Serviciului sau serviciilor conexe, precum şi despre produsele terţilor.

 

4. IV. Condiţii financiare

 1. Operatorul este îndreptăţit să ceară plata în avans.

 2. Operatorul emite Cumpărătorului pentru serviciile din Contract / factură proformă, pe care o trimite la adresa de e-mail oferită de Cumpărător, dacă este cazul o trimite prin poştă la adresa oferita de Cumpărător.

 3. Anunţurile sunt publicate în momentul în care a fost efectuată plata facturii proforme, în data intrării banilor în contul Operatorului, dacă părţile nu stabilesc altfel prin contract.

 4. Operatorul se angajează să emită factură fiscală Cumpărătorului în termen de 15 zile de la plata sumelor prevăzute la punctul IV.2, în contul Operatorului.

 5. În fiecare lună sau trimestru calendaristic, Operatorul facturează promovarea anunţurilor Cumpărătorului în conformitate cu Contractul / factura proforma.

 6.  Operatorul emite factură, chitanţă pentru plata anunţurilor publicate în luna sau trimestrul calendaristic precedent

 7. Cumpărătorul se angajează să plătească Operatorului suma indicată pe factură în termenul de plata stabilit. 
     Scadenţa facturilor este de 14 de zile de la data primirii lor de către Cumpărător

 8. Operatorul nu o să factureze plăţiile realizate prin sistemul de plăţi prin sms oferit de firma Gegat Epayment, creditul achiziţionat prin sms o sa fie facturat si descris pe factura primita de la operatorul Dvs.de telefonie.

 9. În caz de neplată a facturilor proforme sau a facturilor emise în baza acestor Termeni, Operatorul are dreptul de a modifica sau de a limita expunerea anunţurilor şi publicitate  după bunul plac, până la plata completă a tuturor facturilor proforme sau a facturilor fiscale ale Cumpărătorului.
      În caz de întârziere de plată, Cumpărătorul pierde dreptul la reducerile convenite şi/sau bonusuri.

 10. În caz de întârziere la plata facturilor, în conformitate cu aceşti Termeni, Operatorul este îndreptăţit să ceară penalităţi de 0,05% din suma datorată, pentru fiecare zi începută de întârziere.

 11. Operatorul este îndreptăţit de a nu publica anunţurile Cumpărătorului, dacă acesta nu a efectuat plăţile integral şi/sau când nu poate identifica plata (lipseşte simbolul variabil). Operatorul este îndreptăţit să modifice, să limiteze sau să suspende publicitatea în cazul în care evidenţiază sume datorate de către Cumpărător  la alte servicii sau produse sau eventual servicii sau produse ale  Absinth s.r.l

 12. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral preţul de servicii. Despre aceste modificări, Operatorul informează Cumpărătorul prin adresa de e-mail cu o lună înainte de intrarea în vigoare a lor. În cazul unor schimbări în portofoliul de produse, la care operatorul îşi rezervă dreptul, este obligat să restituie Cumpărătorului suma de bani deja primită pentru serviciile nerealizate, eventual să ofere servicii compensatorii adecvate.

 13. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste Conditii. În cazul în care Clientul nu este de acord cu furnizarea de noi termeni contractuali poate fi reziliată înregistrarea în conformitate cu articolul III.5.

 5.V Reclamaţii

 1. În cazul unei abateri din partea Operatorului, cumparatorul are dreptul în cadrul procedurii să ceară o compensaţie rezonabilă sau un discount din preţ. Cumpărătorul este îndreptăţit să facă plângere în scris, prin e-mail autorizat sau prin fax.

 2. Termenul limită pentru depunerea unei plângeri este de 14 de zile de la data la care Clientul poate vedea sau detecta eroarea Operatorului.

 3. Abaterea din partea Operatorului înseamnă nefuncţionarea Serviciului, la care se face referire în contractul dintre Operator şi Cumpărător,  pentru o perioadă mai mare de 6 ore fără întrerupere în timpul unei zile calendaristice.

 4. Nu sunt considerate abateri din partea Operatorului, în special fluctuaţiile din traficul serverelor individuale ale Operatorului.

 5. Obiecţii cu privire la facturile emise, care ar avea drept consecinţă limitarea dreptului privind crearea de creanţă ale Operatorului faţă de Cumpărător, trebuie valorificate de Operator la Cumpărător în scris în 7 zile de la primirea facturii.

 6 VI. Dispoziţii finale

 1. Condiţiile contractuale nestabilite concret prin acest contract se ghidează condiţiilor comerciale de publicare a anunţurilor pe servere de internet şi a altor servicii oferite de societatea Absinth srl şi prin legislaţia aplicabilă, anume Legea nr 513/1991 din Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare.

 2. Orice utilizare a continutului Severului, respectiv a componentelor sale de către  Cumparator cu alt scop decât cel stabilit pentru server, în special orice serviciu de distribuţie de conţinut, este interzisă.  Sunt interzise orice fel de interventi la serviciile tehnice şi de obiectivitate. Dreptul de a face copie de rezervă a materialelor cuprinse în server pentru uz personal în conformitate cu legislaţia obligatorie nu este afectat în general de această dispoziţie. Orice altă reproducere sau tratamentul prin orice mijloace mecanice sau electronice, fără a cere permisiunea prealabilă a operatorului este interzisă.

 3. Dacă există orice schimbare în datele de facturare şi persoane de contact atât la Client cat si la Operator, părţile sunt obligate să se informeze cu promptitudine.

 4. Toate documentele trimise prin poştă se consideră primte la 5 zile după expedierea demonstrabilă a acestora, chiar dacă cealaltă parte a refuzat să le preia, sau dacă corespondenţa a fost depus la oficiul poştal şi cealaltă parte nu a ridicat posta.

 5. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni, fără consimţământul prealabil al Clientului, prin publicarea lor în varianta nouă şi completă pe paginile Serviciilor site-ului. Prin publicare intră noua formulare a condiţiilor în vigoare, dacă nu se stabileşte alt termen în Condiţii.

Anunţul faptului că s-au modificat Condiţiile va fi publicat pe Server cel puţin 1 lună de la data  intrării în vigoare şi eficienţă a noilor Condiţii

 6. Absinth SRL nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

 7. Absinth SRL nu ofera nici un fel de garantie in privinta acuratetii, securitatii, utilitatii sau consecintelor utilizarii serviciilor oferite de Absinth SRL. Serviciul si toate materialele aditionale sunt oferite fara nici o garantie suplimentara.

 8. In nici un caz, Absinth SRL nu va putea fi considerata responsabila fata de dumneavoastra sau fata de o terta persoana in privinta oricarei daune, directe sau indirecte, pierdere de profit, si orice prejudiciu, de orice natura, incluzand dar fara a se limita la: pierdere de profit, atingeri aduse imaginii comerciale, sub imperiul oricarei legislatii, si indiferent daca Absinth SRL a fost notificat sau nu anterior in privinta posibilitatii producerii unor astfel de prejudicii.

 9. Sunteti de acord sa nu solicitati si sa nu cereti Absinth SRL sau reprezentatilor sai nici un fel de dauna, raspundere, pierderi, costuri (incluzand dar fara a se limita la onorariul avocatilor si orice alte costuri de judecata), aparute in conexiune cu orice actiune in justitie bazata pe o incalcare a termenilor prezentului acord. Aceasta garantie din partea dumneavoastra ramane in vigoare si dupa momentul incheierii relatiei dintre dumneavoastra si Absinth SRL.

 10. Acest acord este guvernat de legislatia romana in vigoare. Intelegeti si sunteti de acord ca orice litigiu rezultat ca urmare a aplicarii termenilor si conditiilor cuprinse in prezentul acord, sa fie de competenta instantelor romane de la sediul Absinth SRL.

 11. Absinth SRL poate include numele de domeniu si logo-ul site-ului dumneavoastra in lista clientilor proprii, sau in diverse comunicate de presa.

 12.  Aceste condiţii intră în vigoare pe data de 1.iunie 2010

 Reguli de publicitate p>

 1. Sistemul este conceput pentru auto-inserţie, gestionare şi publicare de publicitate, înainte de autentificarea în Sistem, clientul trebuie să se înscrie (autorizeze).

 2. Conţinutul anunţurilor este acceptat în limba română cu diacritice şi, în general, în conformitate cu normele gramaticale valabile ale limbii române.

 3. Numărul de reclame integrate de la persoane fizice, non-antreprenori este de 3 anunţuri pe o înregistrare de date de contact (telefon/email/login).

 4. URL-ul afişat trebuie să corespundă domeniului URL-ului ţintă. Pagina pe care este redirecţionat trebuie să fie funcţională şi cu conţinut sincron, trebuie să existe posibilitatea întoarcerii din pagină cu un singur clic pe butonul înapoi. La Serviciu nu vor fi publicate link-uri către site-uri de publicitate cu acelaşi profil ca şi Serviciul.

 5. Clientul se obliga să pună anunţuri în secţiunile relevante în funcţie de tipul de proprietate şi felul imobilului şi să actualizeze anunţurile imediat ce a existat o schimbare în starea lor sau a datelor deja menţionate.

 6. Clientul se obliga sa atribuie datele corespunzătoare privind proprietăţile în căsuţele şi locurile corespunzătoare şi să nu publice nici o informaţie de contact pe persoană, companie sau alte web site-uri.

 7. Clientul se obligă ca în oferta prezentată să furnizeze date corecte, inclusiv în ceea ce priveşte preţul pieţei final al imobilului, TVA-ul, taxele şi documentele foto.

 8. Clientul nu va încărca sau importa în baza de date oferte de proprietăţi identice cu date diferite ca preţ sau cu preţ zero sau cu mici modificări la descriere.

 9. Operatorul îşi rezervă dreptul de a controla conţinutul. In textul de publicitate sunt excluse:

- publicarea cu cuvinte scrise cu verzale (dacă nu e vorba de prescurtări sau denumiri, care se scriu astfel oficial),

- publicarea cu mai mult de un semn de exclamare (inainte de semnul exclamari nu poate fi spaţiu)

- scrierea propoziţiilor interogative, exclamative şi imperative 

- repetarea de cuvinte / fraze, semne de punctuaţie excesive (trei puncte), "smiley", semne HTML ,

- la sfârşitul enumerării prescurtările", etc," şi aşa mai departe ", "..." şi echivalentele lor, 

- utilizarea de superlative şi referiri la calitate nemăsurabile obiectiv, de exemplu: "Cele mai bune servicii oferite "

- propoziţii care nu dau informaţii cum ar fi "tot ce aţi dorit vreodată să ştiţi despre ..." "Vino şi vezi ..."

- afisarea logo-ului companiei în locul destinat fotografiilor imobilului 

- publicitate, reclamă sau referiri la concurenţă, 

- publicarea de fotografii neautorizate şi/sau copiate de la utilizatorii sistemului.

 10. Operatorul are dreptul de a şterge, fără notificare prealabilă, în special anunturile care conţin: preţ speculativ sau zero, fotografii neautorizate, identice (duplicate) anunţuri cu un preţ diferit de la diferiţi Cumpărători/Clienţi, anunturi cu valori inadecvate sau cu date care sunt diferite de datele date (inclusiv numărul de anunţuri publicate) s-au prezentate la cumpărător pe site-ul propriu, sau dacă există suspiciunea că induc în eroare consumatorii sau alte comportamente care ar fi contrare bunelor moravuri.

11. Operatorul nu este obligat să furnizeze criteriile de sortare (relevanţă) a anunţurilor din listă. 

Cu toate acestea Operatorul garantează că anunţurile sunt sortate identic şi automat pentru toţi utilizatorii sistemului. Asupra relevanţei în stabilirea ordinii anunţurilor aparte au influenţă cum ar fi data de inserţie a anunţurilor, ora şi numărul de actualizări, schimbările de preţ, acces online sau offline, numărul de poziţii completate în anunţ, durata de publicare a anunţului, numărul de reclame, statistici de vizitare, loialitatea clientului (durata colaborării) şi altele.

12. Introducerea anunţurilor este susţinută de software-uri imobiliare selectate. Utilizarea acestei funcţionalitati, cu toate acestea, nu face parte din servicile cu plată, şi operatorul nu este responsabil pentru actualitatea sau veridicitatea acestor anunţuri introduse în baza de date.

13. Când exportaţi fişierul selectat din baza de date la alte site-uri de pe Internet, descrierea anunţului poate fi redusa sau modificata pentru a se potrivi configuraţiei tehnice a destinatarului.

14. Operatorul oferă tuturor utilizatorilor cu plată, suport tehnic la info@locuisimo.ro

15. Operatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau scoate în orice moment anunţul sau Utilizatorul din sistem, de a refuza accesul utilizatorului in sistem pentru încălcarea vreunei prevederi din aceste Conditii, în special atunci când încălcările sunt repetate.

 Aceste norme de publicare a anunturilor  intră în vigoare din ziua de 1.Iunie 2010